عکاسی

 • ماکرو
 • فشن
 • صنعتی
 • تبلیغاتی
 • پرتره

عکاسی استودیویی | Studio Photography

600 هزار

پکیج طلایی

12 عکس انتخابی
6 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 7 روز
پیش پرداخت

360 هزار

پکیج نقره ای

6 عکس انتخابی
3 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 5 روز
پیش پرداخت

210 هزار

پکیج برنزی

3 عکس انتخابی
2 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 2 روز
پیش پرداخت

عکاسی فضای باز | Outdoor Photography

800 هزار

پکیج طلایی

دو ساعت عکاسی
20 عکس انتخابی
10 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 7 روز
پیش پرداخت

500 هزار

پکیج نقره ای

یک ساعت و نیم عکاسی
10 عکس انتخابی
5 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 5 روز
پیش پرداخت

300 هزار

پکیج برنزی

یک ساعت عکاسی
5 عکس انتخابی
3 عدد چاپ 21 * 16
تمام عکس ها رتوش دارند
به همراه فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 2 روز
پیش پرداخت

عکاسی مراسم | Event Photography

700 هزار

پکیج طلایی

سه ساعت عکاسی
عکس ها نامحدود
عکس ها بدون رتوش
فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 1 روز
پیش پرداخت

500 هزار

پکیج نقره ای

دو ساعت عکاسی
عکس ها نامحدود
عکس ها بدون رتوش
فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 1 روز
پیش پرداخت

300 هزار

پکیج برنزی

یک ساعت عکاسی
عکس ها نامحدود
عکس ها بدون رتوش
فایل خام عکس ها (JPG)
زمان تحویل 1 روز
پیش پرداخت
 • برای عکاسی در استودیو حداقل یک روز و برای فضای باز حداقل یک هفته قبل هماهنگ کنید.
 • 50 درصد مبلغ قبل از انجام پروژه دریافت خواهد شد.
 • در صورت کنسلی وجهی از پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.
 • فایل عکسهای انتخابی به صورت (JPG) تقدیم خواهد شد و در صورتی که تمایل به دریافت عکس های غیر انتخابی دارید هزینه روتوش و شات جداگانه محاسبه خواهد شد
 • عکس های مراسم بدون روتوش خواهند بود و در صورت صلاح دید و درخواست مشتری روتوش انجام و هزینه جداگانه محاسبه خواهد شد.
 • فایل های RAW به هیچ عنوان تحویل نخواهد شد.